Việt Nam sẽ “trực tuyến hóa” thủ tục hành chính từ 2016

Chậm làm danh mục thủ tục hành chính, 17 cơ quan phải rút kinh nghiệmP. V14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã chậm tổng hợp danh mục thủ tục hành chính Nhận tiền hối lộ cũng là “cải cách thủ tục hành chính”?Nguyên VũĐại biểu Quốc hội mổ xẻ nguyên nhân của những hạn chế trong cải cách thủ tục hành chính Chính phủ “xén” 258 thủ tục hành chínhTừ NguyênThủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành nghị quyết đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính ưu tiên trên phạm vi toàn quốc. Riêng phần hạ tầng của hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền hoàn thành trước tháng 5/2015 để bảo …

Việc xử lý, giải quyết thủ tục hành chính thông qua mạng internet sẽ giúp người dân tiết kiệm được thời gian và chi phí.
Ngô Trang
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý về chủ trương triển khai đề án “Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền”.Theo đó, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì phê duyệt và triển khai thực hiện đề án; thống nhất với Văn phòng Chính phủ về sử dụng hạ tầng kỹ thuật chung, bảo đảm sự đồng bộ, xuyên suốt, tránh đầu tư chồng chéo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn theo quy định để thực hiện đề án. Bộ Quốc phòng khẩn trương đôn đốc, chỉ đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật hệ thống cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước và mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ, hoàn thành trong năm 2016. Riêng phần hạ tầng của hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền hoàn thành trước tháng 5/2015 để bảo đảm kịp tiến độ triển khai đề án của Bộ Tư pháp.Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Nghị định 24/2014 của Chính phủ, trong đó cổng thông tin điện tử cấp tỉnh là cơ quan do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo, đặt tại Văn phòng UBND cấp tỉnh; do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ; chịu trách nhiệm bảo đảm hệ thống thông tin hành chính điện tử phục vụ chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công và thông tin về hoạt động bộ máy.Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước theo hướng đơn giản, thuận tiện.
Chậm làm danh mục thủ tục hành chính, 17 cơ quan phải rút kinh nghiệmP.V14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã chậm tổng hợp danh mục thủ tục hành chính…Nhận tiền hối lộ cũng là “cải cách thủ tục hành chính”?Nguyên VũĐại biểu Quốc hội mổ xẻ nguyên nhân của những hạn chế trong cải cách thủ tục hành chính…Chính phủ “xén” 258 thủ tục hành chínhTừ NguyênThủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành nghị quyết đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính ưu tiên trên phạm vi toàn quốc…

10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Một người thân của Trang Nhung chia sẻ hình ảnh nữ diễn viên hạnh phúc ôm con gái mới sinh


 TỪ KHÓA
Nguyễn Tấn DũngBộ Kế hoạch và Đầu tưVăn phòng Chính phủBộ Thông tin và Truyền thôngBộ Nội vụBộ Tư phápBộ Tài chínhBộ Quốc phòngThủ tướngChính phủ