Tag Archives: tiến tới ai cũng phải có

“Tiến tới ai cũng phải có nhà ở”

Riêng trong năm 2014,  thị trường bất động sản đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Những chuyển biến thể hiện ở 21. 700 giao dịch thành công, tăng gần gấp đôi so với năm, trong khi tồn kho bất động sản giảm còn khoảng 74. 000 tỷ đồng, giảm 21,8% so với cuối 2013 và hơn 40% so với ...

Read More »