Tag Archives: sơn tùng m-tp

Sơn Tùng M-TP bị tố bỏ về giữa chừng khi dự Cánh Diều

Thậm chí, cả ê kíp cũng thu xếp có mặt đầy đủ để ủng hộ Sơn Tùng, ủng hộ điện ảnh Việt và các đồng nghiệp, dù biết rằng phim Chàng trai năm ấy không có giải gì.  Quang Huy nói thêm, việc trở ra xe đợi ban tổ chức sắp xếp chỗ được thực hiện trên tinh thần hợp ...

Read More »