Tag Archives: hồi sinh

Những ngân hàng hồi sinh từ khốn khó

Là nhà băng cổ phần đầu tiên được thành lập tháng 4/1989, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đi vào hoạt động tháng 1/1990 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Những năm 1995-1996, Eximbank là một ngân hàng tiếng tăm, gần như vượt tất cả các tổ chức tín dụng cổ phần về thanh toán xuất nhập ...

Read More »