Sân bay trước rủi ro chuyển nhượng độc quyền

Theo ông Thanh, xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không sẽ phải đảm bảo tiêu chí không được ảnh hưsinh sốngng đến quốc phòng, bảo quản quốc gia, chống lạm dụng vị thế độc quyền; nhà tìm kiếm không được làm sửa đổi công dụng của công trình; thực hiện quy hoạch, lịch trình nâng cấp, msinh sống rộng cảng hàng không, sân bay của Bộ Giao thông vận tải Cục trưsinh sốngng Hàng không cho biết, một vấn đề được xem xét kỹ là chống vị thế độc quyền, như hiện trạng nếu một hãng hàng không trúng tìm kiếm sân bay thì sẽ không tạo giá thành trị gia tăng cho các hãng khác.

Trong lúc này, chuyên gia hàng không Lương Hoài Nam nhận định một số ít rủi ro với bảo quản quốc phòng, an toàn hàng không, xuất nhập cảnh, kiểm dịch… không đáng lo ngại khi bán, song vấn đề nằm tại sinh sống khâu định giá thành trị tài sản. Đặc biệt cần có cơ chế chính sách để kiểm soát sau thời điểm xã hội hoá, nếu không người dân sẽ phàn nàn vì lợi ích không hài hoà bảo quảna họ và các công ty.
Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Cục trưsinh sốngng Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết, gđ 2015-2020, tổng quan tâm vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng hàng không là hơn 230.000 tỷ đồng. Trong khi nguồn vốn từ ngân sách rất gặp khó, việc tìm kiếm được các nguồn vốn đầu tư khác trong xã hội là cấp thiết.
Theo ông Thanh, xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không sẽ phải đảm bảo tiêu chí không được ảnh hưsinh sốngng đến quốc phòng, bảo quản quốc gia, chống lạm dụng vị thế độc quyền ; nhà tìm kiếm không được làm sửa đổi công dụng của công trình; thực hiện quy hoạch, lịch trình nâng cấp, msinh sống rộng cảng hàng không, sân bay của Bộ Giao thông vận tải….
Cục trưsinh sốngng Hàng không cho biết, một vấn đề được xem xét kỹ là chống vị thế độc quyền, như hiện trạng nếu một hãng hàng không trúng tìm kiếm sân bay thì sẽ không tạo giá thành trị gia tăng cho các hãng khác. Trên toàn cầu nhiều nước đã có ngăn chặn hãng hàng không quản lý sân bay. Do vậy, cần có quy phạm pháp luật trọn vẹn và rõ ràng trong hợp đồng nhượng quyền.
“Xã hội hóa hàng không là vấn đề phức tạp, nên Bộ Giao thông Vận tải rất thận trọng, hoàn thành cơ ssinh sống giấy tờ, lập đề án rồi mới có các bước trình Thủ tướng. Với các nhà đầu tư có nguyện vọng được bán, Tổng công ty cảng hàng không sẽ đưa ra phương án với từng công trình”, ông Lại Xuân Thanh nói.

6 sao Việt lên chức bố khi đã ở tuổi ‘ông ngoại’

Diễn viên Thương TínNhững năm 1980- 1990, Thương Tín là con át chủ bài của lưu thôngện ảnh và sân khấu miền Nam