Quyền thừa kế của trẻ thụ tinh trong ống nghiệm?

Như vậy, nếu con chúng ta được ra đời từ tinh trùng của chồng chúng ta để lại sau thời điểm qua đời thì theo các quy định của pháp luật hiện hành, kể từ thời đi đếnểm chồng chúng ta chết, quan hệ hôn nhân giữa hai người sẽ chấm dứt (Điều 65 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014). Trường hợp con chúng ta ra đời sau 300 ngày kể từ thời đi đếnểm chấm dứt hôn nhân (thời đi đếnểm chồng chúng ta chết) sẽ không được cho là con chung trong khoảng thời gian hôn nhân của chúng ta và chồng chúng ta. Khoản 2 Điều 21 Nghị định 10 cũng quy định “Trường hợp người gửi tinh trùng, gửi noãn, gửi phôi bị chết mà cơ ssinh sống lưu giữ tinh trùng, noãn, phôi nhận được thông báo kèm theo bản sao giấy khai tử hợp pháp t…

Chồng tôi đang bị bệnh hiểm nghèo. Tôi chấp nhận gửi tinh trùng của anh ấy vào cơ ssinh sống khám chữa bệnh để sau thời điểm anh qua đời sẽ sinh nở bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm .
Vợ chồng tôi có giải pháp thực hiện được nguyện vọng này không? Việc ghi nhận cha của đứa trẻ được thực hiện thế nào? Quyền thừa kế của con tôi ra sao?
Lê Thanh Hà
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh nở bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và đi đếnều kiện có bầu hộ vì mục đích nhân đạo, việc gửi tinh trùng, gửi noãn, gửi phôi được thực hiện trong các trường hợp phía dưới:
– Người chồng hoặc người vợ trong một số ít cặp vợ chồng đang đi đếnều trị vô sinh;
– Người có nguyện vọng chấp nhận lưu giữ cá nhân;
– Người tình nguyện hiến tinh trùng, hiến noãn, hiến phôi;
– Cặp vợ chồng vô sinh hoặc chị em độc thân lưu giữ phôi còn dư sau thời điểm thụ tinh trong ống nghiệm có kết quả tốt.
Khoản 2 Điều 21 Nghị định 10 cũng quy định: “Trường hợp người gửi tinh trùng, gửi noãn, gửi phôi bị chết mà cơ ssinh sống lưu giữ tinh trùng, noãn, phôi nhận được thông báo kèm theo bản sao giấy khai tử hợp pháp từ phía gia đình người gửi thì phải hủy số tinh trùng, noãn, phôi của người đó, trừ trường hợp vợ hoặc chồng của người đó có đơn yêu cầu lưu giữ và vẫn duy trì đóng phí lưu giữ, bảo quản”.
Theo đó, nếu chúng ta chấp nhận sinh nở bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm sau thời điểm chồng chúng ta chết thì chúng ta hãy chú ý “có đơn yêu cầu lưu giữ và vẫn duy trì đóng phí lưu giữ, bảo quản” tinh trùng của chồng chúng ta. Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 10 nói trên, việc vợ chồng chúng ta chấp nhận lưu giữ tinh trùng của chồng chúng ta cần được thực hiện “tại các cơ ssinh sống khám bệnh, chữa bệnh đã được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm…”.
Về vấn đề xác định cha cho con chúng ta
Theo khoản 4 Điều 21 Nghị định 10: Người vợ hoặc người chồng hưởng dụng tinh trùng, noãn, phôi của người vợ hoặc người chồng bị chết…“làm gây ra các quan hệ ngoài quan hệ hôn nhân gia đình thì thực hiện theo quy định của pháp luật hôn nhân gia đình và pháp luật dân sự”.
Như vậy, nếu con chúng ta được ra đời từ tinh trùng của chồng chúng ta để lại sau thời điểm qua đời thì theo các quy định của pháp luật hiện hành, kể từ thời đi đếnểm chồng chúng ta chết, quan hệ hôn nhân giữa hai người sẽ chấm dứt (Điều 65 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014). Vì thế, việc nhận cha cho con cũng như việc thừa kế của đứa trẻ sẽ bị ràng buộc bsinh sốngi các quy định phía dưới:
– Trước hết, việc xác định cha cho các con chúng ta được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của luật: “Con ra đời trong khoảng thời gian hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong khoảng thời gian hôn nhân là con chung của vợ chồng. Con được ra đời trong thời hạn 300 ngày kể từ thời đi đếnểm chấm dứt hôn nhân được cho là con do người vợ có thai trong khoảng thời gian hôn nhân…”
Như vậy, nếu con chúng ta được ra đời trong thời hạn 300 ngày kể từ thời đi đếnểm chồng chúng ta chết thì về nguyên tắc, chồng chúng ta được xác định là cha của con chúng ta.
Trường hợp con chúng ta ra đời sau 300 ngày kể từ thời đi đếnểm chấm dứt hôn nhân (thời đi đếnểm chồng chúng ta chết) sẽ không được cho là con chung trong khoảng thời gian hôn nhân của chúng ta và chồng chúng ta. Vì vậy, nếu chấp nhận xác định cha cho con chúng ta thì chúng ta hãy chú ý làm thủ tục xác nhận cha cho con (khoản 3 Điều 102). Sau khi làm thủ tục xác nhận cha, chồng chúng ta mới được pháp luật thừa nhận là cha của con chúng ta.
Về vấn đề thừa kế
Theo quy định tại Điều 635 Bộ luật Dân sự 2005: “Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời đi đếnểm msinh sống thừa kế hoặc ra đời và còn sống sau thời đi đếnểm msinh sống thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết”. Như vậy, nếu chúng ta làm thụ tinh ống nghiệm từ tinh trùng của chồng chúng ta sau thời điểm anh ấy chết thì con chúng ta không được thừa kế tài sản của chồng chúng ta.

Các “ông lớn” thoái vốn mạnh ở mảng bất động sản

Tính đến hết quý 1/2015, có 200 đối tác đang bắt đầu xác định giá đối tác, 81 doanh
nghiệp đã có muốn công bố giá đối tác và 29 đối tác
đã cổ phần hóa


Thạc sỹ, Luật sư Phạm Thanh BìnhCông ty Luật Bảo Ngọc. Hà Nội