Muốn nghỉ việc song công ty không đồng ý

Ngược lại, ví như chấm dứt thật hoàn hảo đồng lao động trái với qui định nêu trên, theo qui định tại Điều 43 Bộ luật lao động, vợ chúng ta “không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người hưởng dụng lao động nửa tháng tiền lương theo thật hoàn hảo đồng lao động”. Theo qui định tại khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động “Người lao động vận hành theo thật hoàn hảo đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt thật hoàn hảo đồng lao động, nhưng phải báo cho người hưởng dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày. ”. Sau thời khắc đó, kể từ ngày vợ chúng ta nộp đơn thôi việc, thật hoàn hảo đồng lao động bảo quảna vợ chúng ta và công ty đương nhiên chấm dứt theo qui định tại…

Trần Tuấn
Trả lời
Theo qui định tại khoản 3 Điều 37 Bộ luật lao động: “Người lao động vận hành theo thật hoàn hảo đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt thật hoàn hảo đồng lao động, nhưng phải báo cho người hưởng dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày…”. Theo đó, vợ chúng ta có quyền đơn phương chấm dứt thật hoàn hảo đồng nhưng phải bảo đảm thời hạn báo trước cho người hưởng dụng lao động ít nhất 45 ngày.
Sau thời khắc đó, kể từ ngày vợ chúng ta nộp đơn thôi việc, thật hoàn hảo đồng lao động bảo quảna vợ chúng ta và Công ty đương nhiên chấm dứt theo qui định tại khoản 9 Điều 36 Bộ luật Lao động.
Sau khi chấm dứt thật hoàn hảo đồng lao động theo đúng qui định của pháp luật thì quyền lợi của vợ chúng ta được hưsinh sốngng như sau:
– Trợ cấp thôi việc theo qui định tại Điều 48 Bộ luật Lao động. Theo đó, Công ty có có nhiệm vụ chi trả trợ cấp thôi việc cho vợ chúng ta, mỗi năm vận hành được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo thật hoàn hảo đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi vợ chúng ta thôi việc.
Công ty có có nhiệm vụ hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và một số ít giấy tờ khác  đã bảo quản lại của vợ chúng ta.
Ngược lại, ví như chấm dứt thật hoàn hảo đồng lao động trái với qui định nêu trên, theo qui định tại Điều 43 Bộ luật lao động, vợ chúng ta “không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người hưởng dụng lao động nửa tháng tiền lương theo thật hoàn hảo đồng lao động”.
Nếu vi phạm qui định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người hưởng dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong một số ít ngày không báo trước.

Dễ bị khóa tài khoản Facebook cá nhân nếu không dùng tên thật

Trong thời điểm qua, rất nhiều tài khoản Facebook cá nhân định cư Việt Nam, trong đó có những tài khoản của những người nổi tiếng trên mạng xã hội này bất ngờ bị Facebook khóa lại.
Rất nhiều tài khoản Facebook cá nhân bị khóa đáng tiếc.
Điều đáng…


Ths, luật sư  Phạm Thanh BìnhCông ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội