Chủ tịch nước gặp mặt Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước đã ghi nhận những kiến nghị của Tổng hội về những chính sách hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; cho công tác tuyên truyền của Tổng hội nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi những nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Báo cáo với Chủ tịch nước tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Hồ Xuân Hùng cho biết trong thời gian qua, các hội, hiệp hội ngành nông nghiệp đã có những đóng góp quan trọng, góp phần phát triển nông nghiệp nước nhà và gần đây đã đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhấn mạnh v…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Chiều 20/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt thân mật 66 đại biểu là nông dân, doanh nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới thuộc Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Báo cáo với Chủ tịch nước tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Hồ Xuân Hùng cho biết trong thời gian qua, các hội, hiệp hội ngành nông nghiệp đã có những đóng góp quan trọng, góp phần phát triển nông nghiệp nước nhà và gần đây đã đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới.
Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đi vào hoạt động gần hai năm, hiện có 60 tập thể là các tổ chức khoa học, doanh nghiệp, hiệp hội và 1.916 cá nhân là các nhà khoa học, doanh nhân tham gia là hội viên.
Tổng hội xác định tham gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nông dân và các doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt, tham gia tích cực và có hiệu quả, đặc biệt trong thực hiện các đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho nông dân.
Dưới sự tham gia vận động của Tổng hội, nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã nhận đỡ đầu cho các xã, chuyển hướng đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và đăng ký tài trợ dưới nhiều hình thức khác nhau với số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như tiến trình đổi mới ở nông thôn. Nhiều doanh nghiệp kết hợp với nhà khoa học đã đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng những mô hình trình diễn, từ đó nhân rộng giúp nông dân phát triển sản xuất, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, tăng năng suất lao động…
Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh mặc dù mới ra đời nhưng Tổng hội đã có những đóng góp phát triển nông nghiệp; huy động các thành viên là doanh nghiệp tham gia và mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế để huy động các nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong 30 năm đổi mới của đất nước, thành quả phát triển nông nghiệp là nổi bật nhất, đóng góp vào việc ổn định an ninh lương thực, góp phần đưa đất nước sớm hoàn thành Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về xóa đói giảm nghèo. Đóng góp vào thành công này phải kể đến doanh nghiệp nông thôn và nông dân.
Ghi nhận những thành quả của Tổng hội thời gian qua, Chủ tịch nước cho rằng, thời gian tới, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ tác động mạnh mẽ vào các lĩnh vực sản xuất trong nước, mức độ cạnh tranh là rất lớn. Theo đó, Tổng hội cần rà soát lại hành trang để sẵn sàng cho sự cạnh tranh trong lĩnh vực nông nghiệp, tuyên truyền tốt tới nông dân và doanh nghiệp nông thôn về vấn đề này.
Nhấn mạnh về những khó khăn khi hội nhập quốc tế như: những hàng rào phi thuế quan, ngôn ngữ, Chủ tịch nước lưu ý Tổng hội cùng với các cơ quan hữu quan phối hợp tuyên truyền góp phần để ngành nông nghiệp phát triển, nông dân chủ động nâng cao kiến thức, áp dụng được nhiều tiến bộ kỹ thuật mới vào trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp.
Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước đã ghi nhận những kiến nghị của Tổng hội về những chính sách hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; cho công tác tuyên truyền của Tổng hội nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi những nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Điện thoại Microsoft lấy dần thị phần Samsung tại Việt Nam

Thị phần smartphone của Samsung tại thị trường Việt đang có chiều hướng đi xuống.
Thủy Diệu
Thị phần smartphone của Samsung năm 2014 giảm khá mạnh, trong khi đó đối thủ Microsoft lại không ngừng tăng lên.Theo báo cáo mới nhất của hãng nghiên cứu th…


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong rằng, những mô hình phát triển nông nghiệp, nông thôn, cá nhân lao động sản xuất giỏi sẽ ngày càng tăng. Tổng hội cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan hữu quan tiếp tục có đóng góp vào những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nông thôn./.